Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz dyrektorium.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w szkole.

Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

Finanse i majątek szkoły

 • Wniosek o udzielenie szkole dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń

  09/07/2014

  Jeśli placówka nie jest prowadzona przez samorząd (tj. prowadzi ją osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna), dyrektor złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Wnioski wraz z informacjami, które pozwolą ustalić wysokość dotacji, dyrektorzy złożą do jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej wzór takiego wniosku.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wzór informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia

  09/07/2014

  Dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych mogą składać do organu prowadzącego lub jednostki samorządu terytorialnego informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji na wyposażenie w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do nauki tego języka oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I szkoły podstawowej w 2014 r. Dyrektorzy placówek, które nie są prowadzona przez samorząd, złożą do jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół podstawowych odpowiedniego rodzaju te informacje wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wzór sprawozdania Rb-34S

  11/06/2014

  Sprawozdanie Rb-34S dotyczy tylko tych szkół, w których działa wydzielony rachunek dochodów (na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych). Sprawozdanie Rb-34S sporządza się na półrocze i koniec roku. Składa się ono z trzech części. Część A zawiera dane z osiągniętych dochodów, część B są to wartości poniesionych wydatków, a w części C ujmuje się informacje o należnościach i zobowiązaniach.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wzór sprawozdania Rb-Wsa

  10/06/2014

  Jednostki oświatowe zobligowane są do sporządzenia sprawozdania Rb-WSa, które następnie przekazują do 31 marca 2013 r. właściwej jednostce nadrzędnej, sporządzającej sprawozdanie zbiorcze. Poniżej znajduje się wzór sprawozdania Rb-Wsa do pobrania.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Protokól zdawczo-odbiorczy przekazania szkoły

  19/05/2014

  Przejęcie obowiązków dyrektora szkoły wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego oraz finansowego szkoły. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. Protokół zdawczo-odbiorczy szkoły podpisuje osoba zdająca, osoba przejmująca oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, w obecności którego powinno mieć miejsce przekazanie majątku szkoły.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Zgłoszenie urządzenia loterii fantowej

  28/04/2014

  Organizując loterię fantową w szkole, należy mieć na uwadze regulacje związane z przeprowadzaniem gier losowych. Po pierwsze, środki z loterii fantowej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele uznane za społecznie użyteczne czy dobroczynne. Po drugie, loteria może oferować uczestnikom jedynie wygrane rzeczowe. Po trzecie, jeśli wartość puli wygranych z takiej loterii nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy o grach hazardowych (w 2014 r. kwota bazowa wynosi 3785,38 zł), szkołę obowiązują szczególne warunki przeprowadzania gier losowych. Oznacza to, że loterię należy zorganizować, uprzednio zgłaszając ten fakt do właściwego dla szkoły organu Służby Celnej. Zgłoszenie należy wysłać nie później niż 30 dni kalendarzowych przed planowanym urządzaniem gry hazardowej, aby naczelnik urzędu celnego miał możliwość zweryfikowania poprawności zgłoszenia. Poniżej można pobrać wzór takiego zgłoszenia przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Regulamin rady rodziców – rozdział: Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

  25/04/2014

  Rada rodziców w celu wspierania statutowej działalności szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz wydatkować je według zasad określonych w przyjętym regulaminie. Do pobrania regulamin dotyczący zasad gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów za półrocze w gimnazjum

  25/04/2014

  Uchwała rady gminy w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty może określić obowiązek, zakres i terminy sporządzania dodatkowych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów. W praktyce sprawozdanie najczęściej przedstawia źródła dochodów i rodzaje wydatków, wskaźnik wykonania planu finansowego związany z upływem czasu i przyczyny istotnych odchyleń od tego wskaźnika oraz informacje o występujących należnościach i zobowiązaniach. Pobierz wzór takiego sprawozdania.

  Poziom kształcenia:
  • Gimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Uchwała w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe

  25/04/2014

  Ustawa o finansach publicznych umożliwia samorządowym jednostkom budżetowym, prowadzącym działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzenie środków na wydzielonym rachunku dochodów. Warunkiem jest podjęcie stosownej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – radę gminy. Poniżej do pobrania przykładowa uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Instrukcja inwentaryzacyjna

  14/01/2014

  Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna określa czynności i zasady związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji w szkole. Instrukcja stanowi część dokumentacji polityki rachunkowości placówki.Zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki

O nas

Dewizą od początków istnienia Forum Media Polska Sp. z o.o. na polskim rynku jest hasło „Wiedza na usługach rynku”. Zgodnie z nią staramy się na bieżąco informować naszych klientów o zmianach zachodzących w życiu gospodarczym, przepisach prawa, obowiązkach...Czytaj więcej..

Poznaj Dyrektorium.pl

Dyrektorium.pl to portal dla dyrektorów szkół pozwalający na efektywną organizację pracy szkoły poprzez system zadań, modułów oraz uporządkowanej wiedzy. Dyrektorium jest w pełni personalizowane, dzięki czemu można dostosować informacje, funkcjonalności oraz wygląd do własnych potrzeb, wynikających np. ze specyfiki szkoły...
Czytaj więcej..

Nasi autorzy

Autorami są specjaliści z zakresu prawa oświatowego, pracownicy organów prowadzących i kontroli, mający na co dzień styczność z problemami dyrektorów, a także sami dyrektorzy (wieloletni praktycy, cieszący się szacunkiem w środowisku)...Czytaj więcej..

Kontakt

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji klientów 5 dni w tygodniu:
od pon. do piątku, w godz.8.00–16.00

tel: 61 66 55 810
faks: 61 66 55 888
mail: formularz kontaktu »

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji w naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

Dyrektorium.pl
Platforma Zarządzania Szkołą
Regulamin serwisu