Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz dyrektorium.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w szkole.

Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

Kadry i płace

 • Metryka sprawy (wzór)

  23/10/2014

  Obowiązek prowadzenia metryki sprawy administracyjnej wynika z treści art. 66a K.p.a. Metrykę sprawy należy prowadzić we wszystkich sprawach oświatowych, które są rozstrzygane na podstawie decyzji administracyjnej. Wyjątkiem są postępowania awansowe na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz sprawy dotyczące przyznania uczniom pomocy o charakterze socjalnym.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wzór upomnienia dla nauczyciela

  17/10/2014

  Wzór upomnienia dla nauczyciela

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wzór decyzji o przeniesieniu w stan nieczynny

  17/10/2014

  Wzór decyzji o przeniesieniu w stan nieczynny

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wzór skierowania na dalsze kształcenie

  03/10/2014

  Skierowania na dalsze kształcenie udziela nauczycielowi dyrektor szkoły. Takie skierowanie wiąże się z wieloma ułatwieniami dla nauczyciela, określonymi w przepisach. Poniżej do pobrania - wzór skierowania.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Zwolnienie nauczyciela na sprawę do sądu i odwołanie zajęć

  03/10/2014

  Na jakich zasadach należy zwalniać nauczycieli, którzy zostali wezwani na przesłuchanie sądowe jako świadkowie? Czy należy odliczać nauczycielom z wynagrodzenia czas nieobecności na poczet zwrotu utraconego wynagrodzenia z kosztów sądowych, czy można uznać tego rodzaju absencję za nieobecność usprawiedliwioną? Czy mam prawo do zawieszenia zajęć w szkole w związku z nieobecnością większości pracowników, którzy danego dnia zostali wezwani do sądu? Jeśli tak – czy można odpracować ten dzień w innym terminie, np. w sobotę? Jeśli nie – czy można zapewnić opiekę tego dnia tylko tym uczniom, którymi nie mogą zająć się rodzice?

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

  09/06/2014

  Po spełnieniu przez nauczyciela stażystę wymaganych warunków awansu dyrektor nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego. Akt nadania stopnia awansu zawodowego ma formę decyzji administracyjnej, dlatego powinien zostać sporządzony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z art. 96 ust 5 Karty Nauczyciela. W akcie nadania stopnia awansu zawodowego należy zawrzeć następujące dane: nazwę komisji kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego, informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania

  02/06/2014

  Od 2004 r. Karta Nauczyciela zawiera konstrukcję przekształcenia (z mocy prawa) stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania. Przekształceniu może ulec tylko stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy na czas nieokreślony.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

  28/05/2014

  Dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi decyzję o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania decyzji, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie, czy i w jakim trybie nauczycielowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Tak sporządzoną decyzję podpisuje dyrektor – jako osoba upoważniona do jej wydania – podając jednocześnie swoje imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko służbowe.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Pismo przekazujące odwołanie nauczyciela od decyzji odmownej w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

  28/05/2014

  Dyrektor, podejmując decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, musi pamiętać o tym, by w decyzji o odmowie nie tylko uzasadnić swoje postanowienie, lecz również pouczyć o przysługującym nauczycielowi stażyście prawie do wniesienia odwołania. Jeśli nauczyciel stażysta odwoła się od odmownej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, dyrektor ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać odwołanie nauczyciela wraz z kompletem dokumentów do organu prowadzącego szkołę.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły przejmowanej przez stowarzyszenie

  16/05/2014

  W przypadku przejęcia szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, nauczyciel może, w terminie 3 miesięcy od uzyskania tej informacji, złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły przejmowanej. Złożenie oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki

O nas

Dewizą od początków istnienia Forum Media Polska Sp. z o.o. na polskim rynku jest hasło „Wiedza na usługach rynku”. Zgodnie z nią staramy się na bieżąco informować naszych klientów o zmianach zachodzących w życiu gospodarczym, przepisach prawa, obowiązkach...Czytaj więcej..

Poznaj Dyrektorium.pl

Dyrektorium.pl to portal dla dyrektorów szkół pozwalający na efektywną organizację pracy szkoły poprzez system zadań, modułów oraz uporządkowanej wiedzy. Dyrektorium jest w pełni personalizowane, dzięki czemu można dostosować informacje, funkcjonalności oraz wygląd do własnych potrzeb, wynikających np. ze specyfiki szkoły...
Czytaj więcej..

Nasi autorzy

Autorami są specjaliści z zakresu prawa oświatowego, pracownicy organów prowadzących i kontroli, mający na co dzień styczność z problemami dyrektorów, a także sami dyrektorzy (wieloletni praktycy, cieszący się szacunkiem w środowisku)...Czytaj więcej..

Kontakt

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji klientów 5 dni w tygodniu:
od pon. do piątku, w godz.8.00–16.00

tel: 61 66 55 810
faks: 61 66 55 888
mail: formularz kontaktu »

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji w naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

Dyrektorium.pl
Platforma Zarządzania Szkołą
Regulamin serwisu