Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz dyrektorium.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w szkole.

Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

Organizacja pracy szkoły

 • Regulamin korzystania z parkingu/ miejsc parkingowych przy Szkole

  17/10/2014

  Regulamin korzystania z parkingu/ miejsc parkingowych przy Szkole

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Karta uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych

  07/10/2014

  Karta uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych zawiera informacje dotyczące danych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz osób uprawnionych do odbioru dziecka z zajęć świetlicowych. Do karty uczestnictwa dołączone jest oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka przy dokumentowaniu na stronie internetowej szkoły zajęć, odbywających się na świetlicy szkolnej oraz oświadczenie, w którym rodzice określają, w jakie dni dziecko może samodzielnie wychodzić ze świetlicy.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wniosek dyrektora o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły

  06/10/2014

  Dyrektor szkoły składa wniosek do właściwego kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z jego szkoły do innej. Do wniosku dołącza pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. W uzasadnieniu powinien wskazać przyczyny swojej decyzji oraz powołać się na właściwy zapis w statucie szkoły. Ponadto musi opisać dotychczasowe formy i metody oddziaływania na ucznia ze strony szkoły oraz współpracę szkoły z domem rodzinnym.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie szkoły

  25/09/2014

  Dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych – np. danych dotyczących majątku szkoły czy pracowników placówki albo protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych – na zasadach zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Brak znajomości sposobu udostępniania informacji publicznej i związanych z nią procedur może narazić dyrektora na odpowiedzialność administracyjną a nawet karną. Niniejszy regulamin określa szczegółowo, do jakich informacji publicznych ma prawo dostępu wnioskodawca, w jaki sposób należy wnosić o dostęp do informacji publicznej i co powinien zrobić dyrektor w sytuacji, gdy nie ma możliwości udostępnienia informacji publicznej lub odmówiono prawa jej dostępu.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  25/09/2014

  Zgodnie z art. 61 Konstytucji każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej. Do udzielenia informacji publicznej może dojść na wniosek – wyrażony w formie ustnej lub pisemnej – osoby zainteresowanej. Jeśli wniosek o udzielenie informacji publicznej zostanie złożony pisemnie, wnioskodawca powinien w nim określić, w jaki sposób (np. wydruk, kserokopia, fotokopia, nośnik CD, nośnik DVD) i w jakiej formie (np. przesyłka pocztą elektroniczną lub tradycyjną, odbiór osobisty) ma być udostępniona informacja publiczna.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Regulamin świetlicy szkolnej

  23/09/2014

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

  23/09/2014

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Wniosek dyrektora o wgląd w sytuację rodzinną dziecka

  17/09/2014

  Do wdrożenia procedury w zakresie wglądu w sytuację dziecka dochodzi zwykle dopiero, jeśli po stwierdzeniu nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad uczniem, szkole nie udało się rozwiązać problemu lub placówka miała trudności w nawiązaniu kontakt z rodzicami w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz dziecka. W takiej sytuacji dyrektor lub uprawniony przez niego nauczyciel zgłasza do sądu prośbę o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. We wniosku należy podać dane personalne ucznia i jego rodziców czy prawnych opiekunów, adres zamieszkania, dokładnie opisać zdarzenia, które zaniepokoiły nauczycieli, oraz wskazać podjęte przez placówkę kroki.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Decyzja w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia

  09/09/2014

  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zapewnia indywidualne nauczanie uczniowi posiadającemu orzeczenie z poradni o potrzebie zorganizowania dla niego tej formy nauki. Nauczanie indywidualne jest organizowane przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Oba podmioty powinny zapewnić wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń. W decyzji o przyznaniu indywidualnego nauczania należy zamieścić m.in. informację o przydzielonej liczbie godzin nauczania indywidualnego, tygodniowym wymiarze nauki oraz okresie organizacji tych zajęć wskazanym w orzeczeniu.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

  02/09/2014

  Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty szkoła może udzielić uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Celem przyznawania takiego świadczenia jest nie tylko wynagrodzenia w formie finansowej wybitnego ucznia, ale i promowanie wzorowej postawy uczniowskiej i motywowanie dzieci oraz młodzieży do osiągania ponadprzeciętnych wyników czy to w nauce, czy w sporcie. Regulamin przyznawania stypendium powinien określać, na jakim etapie edukacyjnym przysługuje uczniom stypendium, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać – w regulaminie należy odnotować np. wysokość progu średniej ocen, od którego przysługuje świadczenie. Dokument powinien także regulować samą procedurę przyznawania stypendium, w tym prace komisji stypendialnej.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki

O nas

Dewizą od początków istnienia Forum Media Polska Sp. z o.o. na polskim rynku jest hasło „Wiedza na usługach rynku”. Zgodnie z nią staramy się na bieżąco informować naszych klientów o zmianach zachodzących w życiu gospodarczym, przepisach prawa, obowiązkach...Czytaj więcej..

Poznaj Dyrektorium.pl

Dyrektorium.pl to portal dla dyrektorów szkół pozwalający na efektywną organizację pracy szkoły poprzez system zadań, modułów oraz uporządkowanej wiedzy. Dyrektorium jest w pełni personalizowane, dzięki czemu można dostosować informacje, funkcjonalności oraz wygląd do własnych potrzeb, wynikających np. ze specyfiki szkoły...
Czytaj więcej..

Nasi autorzy

Autorami są specjaliści z zakresu prawa oświatowego, pracownicy organów prowadzących i kontroli, mający na co dzień styczność z problemami dyrektorów, a także sami dyrektorzy (wieloletni praktycy, cieszący się szacunkiem w środowisku)...Czytaj więcej..

Kontakt

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji klientów 5 dni w tygodniu:
od pon. do piątku, w godz.8.00–16.00

tel: 61 66 55 810
faks: 61 66 55 888
mail: formularz kontaktu »

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji w naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

Dyrektorium.pl
Platforma Zarządzania Szkołą
Regulamin serwisu