Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz dyrektorium.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w szkole.

Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

Porady

 • Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej

  28/10/2014

  Każda szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które odbywają się poza jej terenem. Poza obiektami należącymi do szkoły uczniowie mogą także uczestniczyć w organizowanych przez nią zajęciach. Przez wycieczkę szkolną rozumiemy wyjście z uczniami poza obręb budynku szkolnego i bezpośrednie zetknięcie się z przedmiotami i zjawiskami przyrodniczo-ekonomiczno-kulturowymi w celu realizacji określonych zadań dydaktyczno-wychowawczych.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Alternatywne zajęcia dla uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego

  24/10/2014

  Czy szkoła może wprowadzić zajęcia (grupa wirtualna stworzona z uczniów różnych klas) dla uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego dotyczące np. zagadnień edukacji zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej – zagadnienia zawarte w nowej podstawie programowej, czy też zajęć alternatywnych np. szachy itp. Na podstawie jakich aktów prawnych można wprowadzić takie zajęcia, jeżeli jest to możliwe?

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Dyżur nauczycielski

  23/10/2014

  Jak powinien wyglądać dyżur nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej? Dyscyplinowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w związku z pełnieniem przez nich dyżurów napotyka sprzeciw. Nauczyciel, będąc na korytarzu, część swoich podopiecznych ma w klasie. Czy w tej sytuacji szkoła zapewnia bezpieczne warunki przebywania uczniów w szkole? Jak doprowadzić do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i odpoczynku dla najmłodszych uczniów w naszej placówce.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  Dodaj do aktówki
 • Najczęstsze błędy w zapisach statutów szkół niepublicznych

  22/10/2014

  Statut nadaje szkole osoba prowadząca: fizyczna lub prawna, która powinna zdawać sobie sprawę ze skutków jakie będą wynikały z postanowień statutowych – nie tylko dla uczniów i rodziców, ale również dla niej samej.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Czy kierownik wycieczki szkolnej może być jednocześnie jej opiekunem

  07/10/2014

  Czy kierownik wycieczki szkolnej jest uważany za osobę sprawująca opiekę nad uczniami? Niektóre kuratoria oświaty sugerują, że kierownik wycieczki szkolnej nie jest jednocześnie opiekunem uczniów.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Dzień Edukacji Narodowej a zajęcia dydaktyczne

  06/10/2014

  Czy 14 października, który zgodnie z Kartą Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych można takie zajęcia zorganizować (zamiast zajęć opiekuńczo - wychowawczych), jeśli wszyscy nauczyciele wyrażają taką wolę? Reasumując czy można ten dzień traktować jako normalny dzień nauki?

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Czas pracy wicedyrektora

  2/10/2014

  Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. Zgodnie zaś z art. 42 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Opinia doradcy metodycznego przy ocenie pracy nauczyciela

  30/09/2014

  Planuję dokonać okresowej oceny pracy nauczyciela. Chcę jednak dodatkowo zasięgnąć opinii doradcy metodycznego na temat pracy pedagoga. Czy mogę samodzielnie wybrać metodyka? Czy muszę poinformować nauczyciela o udziale przy ocenie jego pracy doradcy metodycznego? Co reguluje pracę metodyka, np. to w jaki sposób sporządza opinię o pracy nauczyciela?

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Szkoła jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej

  29/09/2014

  Dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych dotyczących placówki, którą kieruje. Udostępnienie informacji publicznej, np. danych dotyczących pracowników szkoły, powinno odbywać się zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor powinien zatem wiedzieć, jakie informacje mogą podlegać upublicznieniu, komu i w jaki sposób należy udostępnić dane – czy np. można pobierać opłatę od wnioskodawcy albo zezwolić na kserowanie dokumentów – jaką procedurę wdrożyć w sytuacji, gdy szkoła nie ma możliwości technicznych, aby udostępnić informację publiczną w żądanej formie oraz jakie konsekwencje grożą za odmówienie zainteresowanemu udostępnienia żądanych informacji.

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki
 • Emeryci jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

  26/09/2014

  Z dniem 1 września 2013 r. nauczyciel został zwolniony w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły, przeszedł na zasiłek dla bezrobotnych. Z dniem 18 lipca 2014 r. nabył uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, z którego skorzystał. Tak więc, czy ten nauczyciel jest naszym emerytem i czy ma uprawnienia do korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych naszej szkoły?

  Poziom kształcenia:
  • Podstawowy

  • Gimnazjalny

  • Ponadgimnazjalny

  Dodaj do aktówki

O nas

Dewizą od początków istnienia Forum Media Polska Sp. z o.o. na polskim rynku jest hasło „Wiedza na usługach rynku”. Zgodnie z nią staramy się na bieżąco informować naszych klientów o zmianach zachodzących w życiu gospodarczym, przepisach prawa, obowiązkach...Czytaj więcej..

Poznaj Dyrektorium.pl

Dyrektorium.pl to portal dla dyrektorów szkół pozwalający na efektywną organizację pracy szkoły poprzez system zadań, modułów oraz uporządkowanej wiedzy. Dyrektorium jest w pełni personalizowane, dzięki czemu można dostosować informacje, funkcjonalności oraz wygląd do własnych potrzeb, wynikających np. ze specyfiki szkoły...
Czytaj więcej..

Nasi autorzy

Autorami są specjaliści z zakresu prawa oświatowego, pracownicy organów prowadzących i kontroli, mający na co dzień styczność z problemami dyrektorów, a także sami dyrektorzy (wieloletni praktycy, cieszący się szacunkiem w środowisku)...Czytaj więcej..

Kontakt

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji klientów 5 dni w tygodniu:
od pon. do piątku, w godz.8.00–16.00

tel: 61 66 55 810
faks: 61 66 55 888
mail: formularz kontaktu »

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji w naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

Dyrektorium.pl
Platforma Zarządzania Szkołą
Regulamin serwisu