Poziom kształcenia:
  • Podstawowy
  • Gimnazjalny
  • Ponadgimnazjalny

Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

ikona facebooka

Dz.Urz.KGP Nr 11, poz. 64

Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

Dz.Urz.KGP Nr 11, poz. 64

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne. 

 

§ 1.

Zarządzenie określa:

 1)  metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich;

 2)  działania podejmowane przez policjantów na rzecz małoletnich.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1)  komendancie wojewódzkim Policji i komendzie wojewódzkiej Policji - należy przez to rozumieć także Komendanta Stołecznego Policji i Komendę Stołeczną Policji;

 2)  komendancie powiatowym Policji i komendzie powiatowej Policji - należy przez to rozumieć także komendanta miejskiego Policji i komendę miejską Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendę rejonową Policji;

 3)  komendancie komisariatu Policji i komisariacie Policji - należy przez to rozumieć także komendanta komisariatu specjalistycznego Policji i komisariat specjalistyczny Policji;

 4)  małoletnich - należy przez to rozumieć osoby przed ukończeniem lat osiemnastu, które nie zawarły małżeństwa przed ukończeniem tego wieku i nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych;

 5)  nieletnich - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178), zwanej dalej „upn”;

 6)  demoralizacji - należy przez to rozumieć stan lub proces polegający na przejawianiu przez nieletniego negatywnych zachowań wymienionych w art. 4 § 1 upn;

 7)  czynie karalnym - należy przez to rozumieć czyn zabroniony przez ustawę, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 upn;

 8)  porze nocnej - należy przez to rozumieć czas pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00.

§ 3.

Zadania w zakresie rozpoznawania zjawisk demoralizacji i przestępczości nieletnich wykonują w toku codziennej służby policjanci służby prewencyjnej i kryminalnej.

§ 4.

 1)  Koordynację i nadzór nad realizacją zadań prewencyjnych określonych w zarządzeniu na terenie działania komendy wojewódzkiej Policji sprawuje zastępca komendanta wojewódzkiego Policji właściwy do spraw służby prewencyjnej.

 2)  Koordynację i nadzór nad realizacją zadań prewencyjnych określonych w zarządzeniu na terenie działania komendy powiatowej Policji sprawuje komendant powiatowy Policji lub jego zastępca właściwy do spraw służby prewencyjnej.

 3)  Koordynację i nadzór nad realizacją zadań prewencyjnych określonych w zarządzeniu na terenie działania komisariatu Policji sprawuje komendant komisariatu Policji lub jego zastępca właściwy do spraw służby prewencyjnej.

 4)  Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórkę do spraw nieletnich i patologii sprawuje kierownik tej komórki, a w przypadku samodzielnego stanowiska do spraw nieletnich i patologii, bezpośredni nadzór sprawuje osoba (…)

O nas

Wydawnictwo Dr Josef Raabe działa w Polsce od 1997 r. Dostarczamy fachowych informacji wielu grupom zawodowym, m.in.: nauczycielom, dyrektorom i personelowi administracyjnemu szkół i przedszkoli, lekarzom, farmaceutom, przedsiębiorcom, samorządowcom, księżom...Czytaj więcej..

Poznaj Dyrektorium.pl

Dyrektorium.pl to portal dla dyrektorów szkół pozwalający na efektywną organizację pracy szkoły poprzez system zadań, modułów oraz uporządkowanej wiedzy. Dyrektorium jest w pełni personalizowane, dzięki czemu można dostosować informacje, funkcjonalności oraz wygląd do własnych potrzeb, wynikających np. ze specyfiki szkoły...
Czytaj więcej..

Nasi autorzy

Autorami są specjaliści z zakresu prawa oświatowego, pracownicy organów prowadzących i kontroli, mający na co dzień styczność z problemami dyrektorów, a także sami dyrektorzy (wieloletni praktycy, cieszący się szacunkiem w środowisku)...Czytaj więcej..

Kontakt

Dr Josef RAABE
Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.

ul. Młynarska 8/12
01-194 Warszawa

Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji klientów 5 dni w tygodniu:
od pon. do piątku, w godz.8.00–16.00

tel: 22 244 84 00
faks: 22 244 84 10
mail: formularz kontaktu »

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji w naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

Dyrektorium.pl
Platforma Zarządzania Szkołą
Regulamin serwisu